تبلیغات کلیکی گوگل

تبلیغات کلیکی گوگل - پکیج 1

* مشاوره رايگان
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* متوسط تعداد ورود کاربر / 2.000 نفر
* حداکثر تعداد ورود کاربر / 5.000 نفر
* هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
* هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* استفاده از کلمات کلیدی نامحدود
* بدون محدودیت کلیک
* ساعات نمایش 24 ساعته

تبلیغات کلیکی گوگل - پکیج 2

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* متوسط تعداد ورود کاربر / 4.000 نفر
* حداکثر تعداد ورود کاربر / 10.000 نفر
* هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
* هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* استفاده از کلمات کلیدی نامحدود
* بدون محدودیت کلیک
* ساعات نمایش 24 ساعته

تبلیغات کلیکی گوگل - پکیج 3

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* متوسط تعداد ورود کاربر / 10.000 نفر
* حداکثر تعداد ورود کاربر / 25.000 نفر
* هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
* هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* استفاده از کلمات کلیدی نامحدود
* بدون محدودیت کلیک
* ساعات نمایش 24 ساعته

تبلیغات کلیکی گوگل - پکیج 4

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* مدیریت و پشتیبانی رایگان
* متوسط تعداد ورود کاربر / 20.000 نفر
* حداکثر تعداد ورود کاربر / 50.000 نفر
* هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
* هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* استفاده از کلمات کلیدی نامحدود
* بدون محدودیت کلیک
* ساعات نمایش 24 ساعته

تبلیغات کلیکی گوگل - پکیج 5

* مشاوره رايگان
* دسترسی مستقیم به اکانت
* هزینه راه اندازی اولیه رایگان
* مدیریت روزانه اکانت به صورت رایگان
* مدیریت و پشتیبانی رایگان
* متوسط تعداد ورود کاربر / 40.000 نفر
* حداکثر تعداد ورود کاربر / 100.000 نفر
* هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
* هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم
* نمایش در تمامی دیوایس ها
* نمایش در پایین صفحه اول گوگل
* استفاده از کلمات کلیدی نامحدود
* بدون محدودیت کلیک
* ساعات نمایش 24 ساعته

Powered by WHMCompleteSolution